Se CamperTrolley i funktion


Se CamperTrolley i funktion

Anvendelse af CamperTrolley

Hvor stor en stigning kan CamperTrolleyen klare?
Som udgangspunkt kan en CamperTrolley CT1500 klare op til 20% stigning ved kørsel med en 1.500 kg campingvogn. Dette gælder også på græs og grus.

CamperTrolleyen er blevet testet på mange forskellige overflader, og det er klart at overfladens beskaffenhed har stor indflydelse på hvor stejl en stigning CamperTrolleyen kan klare.


Hvorfor bliver CamperTrolleyen ikke monteret på kuglekoblingen?
Grunden til at CamperTrolleyen monteres så tæt på gaskassen som muligt er, at vægten derved forøges på CamperTrolleyen.

Under normale omstændigheder køres der med et kugletryk på ca. 75 kg. Dette tryk øges jo længere man bevæger sig bagud på vognen. CamperTrolleyen har brug for så megen vægt som muligt for at få greb i overfladen og dermed få overført de kræfter den er i besiddelse af.

Derfor skal CamperTrolleyen monteres så tæt på gaskassen som muligt
.


Hvorfor virker min fjernbetjening pludselig ikke mere?
Før at fjernbetjeningen virker sammen med trolleyen, skal enhederne være parret.

Alt efter type kan parringen mellem enhederne forsvinde, hvis der er blevet skiftet batteri på fjernbetjeningen eller hvis startknappen på CamperTrolleyen har været aktiveret for længe.

Se afsnit: Hvordan parrer jeg min fjernbetjening med trolleyen?


Hvorfor virker min fjernbetjening dårligere og dårligere?
I fjernbetjeningen sidder der 2 batterier, der kan være opbrugt. Afmontér bagdækslet fra enheden og udskift batterierne.

Husk at parre enhederne efter batteriskift.

Se afsnit: Hvordan parrer jeg min fjernbetjening med trolleyen?


Hvordan parrer jeg min fjernbetjening med CamperTrolleyen?
CamperTrolley fås med to forskellige styringer, der skal parres forskelligt.

Parring af 866MHz styring:
Styringen findes på alle CT2200 samt på CT1500 generation 2 og tidligere. Disse CT1500 kan genkendes ved, at de har påmonteret en solcelle.

1. Tryk på startknappen på CamperTrolleyen og tryk samtidig på frem-knappen på fjernbetjeningen. Hold begge knapper nede i 5-10 sek., hvorefter der kommer et lille ryk eller CamperTrolleyens lys blinker.

Enhederne er nu parret.

Parring af 2.4GHz styring:
Denne styring findes på alle CT2500 og alle CT1500G3, der kan genkendes ved, at de ikke har en solcelle monteret og er gældende på alle CT1500G3 indtil løbenr.CT1500 G3-3-401093 samt fra CT1500 G3-3-401136 to CT1500 G3-3-401177, og på alle CT2500 indtil CT2500G1-3-600216.

1. Tænd for fjernbetjeningen.

2. Tryk den nederste højre knap på fjernbetjeningen ind. Mens du holder denne knap, tryk samtidig på den øverste højre knap. Fortsæt med at holde begge knapper nede, indtil det grønne lys på fjernbetjeningen begynder at blinke. Hold knapperne nede i yderligere 5 sekunder og slip derefter begge knapper.

Lyset vil nu gå ud.

Fortsæt til næste trin.

3. Tryk på startknappen på CamperTrolleyen og hold den nede indtil det grønne lys på CamperTrolleyen begynder at blinke. Hold knappen nede indtil det grønne lys blinker hurtigere. Fortsæt nu til næste trin.

4. Mens det grønne lys stadig blinker på CamperTrolleyen, tændes 

fjernbetjeningen igen. Fjernbetjeningen vil nu blinke i 1-2 sekunder.  Når den stopper med at blinke, vil det grønne lys vil blive tændt.

Enhederne er nu parret.

Paring af CT1500 fra løbenr. CT1500 G3-3-401094 og frem og paring af CT2500 fra løbenr. CT2500G1-3-600217 og frem.Ja tak, jeg vil gerne kontaktes

Modtager  *
Henvendelsen sendes til
Australien
Danmark
Finland
Frankrig
Grækenland
Holland
Italien
Japan
Korea
Portugal
Schweiz
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Tyskland
Tjekkiet
Ungarn
USA
Navn  *
Telefon  *
E-mail  *
Besked