Handelsbetingelser

Betingelser for handel på Mover-Technology ApS’ hjemmeside

03 Juli 2014

Salgs- og leveringsbetingelser gælder alle handler gennemført på denne hjemmeside. Ved køb at varer på denne hjemmeside accepter køber nedenstående betingelser.

Priser
Alle priser er angivet i DKK/EUR inklusiv 25% dansk moms og eksklusiv forsendelse.

Forsendelsesomkostninger
Forsendelsesomkostningerne kan ses på www.mover-technology.com og vil ligeledes fremgå inden ordren accepteres af køber.

Betaling
Betaling for bestilte varer kan kun ske online ved brug af et af de betalingskort, der fremgår af betalingsbilledet. Der kan ved online betaling anvendes følgende kort; Dankort, eDankort, VISA, VISA Elektron, Mastercard, Maestro, JCB   

Betalingsoplysninger indtastes ved ordreafgivelse og beløbet hæves på købers konto, når varen er afsendt. Køber modtager en faktura på pr. e-mail, når varen er afsendt.

Købers kort- og kontooplysninger registreres eller opbevares ikke hos sælger.

Såfremt en vare skal leveres uden for Danmarks grænser, er enhver afgift og told sælger uvedkommende.

Levering og leveringstid
Sælger afsender bestilte varer inden for 1-3 arbejdsdage. Levering af varer anses for sket, når køber har modtaget varen.

Såfremt en vare er i restordre, vil køber modtage en mail med angivelse af forventet leveringstid. Såfremt køber ikke kan acceptere den nye leveringstid, kan køber aflyse ordren.

Når varen er afsendt, modtager køber en mail med et track-and-trace nummer på forsendelsen. Køber kan via linket følge varen.

Sælger har ret til at afvise en given ordre.

Fortrydelsesret

Køber har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor køber eller en af køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele os beslutningen om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail), man kan benytte standardfortrydelsesformularen, men det er ikke obligatorisk. 

Underretning om, at køber har fortrudt aftalen, skal gives til:
Kronings Danmark
Susåvænget 1
6710 Esbjerg V
Danmark
Phone number: +45 7022 5840
E-mail: info@kronings.com

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis køber vil sikre bevis for, at der er fortrudt rettidigt, kan køber f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Følger af fortrydelse

Hvis køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra køber, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af købers eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller køber har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. 

Ved returnering af varen kan retursedlen, som findes på www.mover-technology.com, udfyldes og vedlægges.

Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Køber hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Reklamation
Mover-Technology ApS yder 24 måneders reklamationsret på solgte varer.

Der ydes 6 måneders garanti på batterier, da de betragtes som en vare med begrænset holdbarhed.

Eventuelle fejl eller mangler skal meddeles straks efter de er konstateret. Det er købers pligt at angive og eventuelt vise, hvori fejlen består.

Ved en reklamation kontaktes Mover-Technology ApS. telefonisk eller via e-mail og det videre forløb aftales.

Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

Lovvalg og værneting
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

 

 

 

 

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes

Modtager  *
Henvendelsen sendes til
Australien
Danmark
Finland
Frankrig
Grækenland
Holland
Italien
Japan
Korea
Portugal
Schweiz
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Tyskland
Tjekkiet
Ungarn
USA
Navn  *
Telefon  *
E-mail  *
Besked